Home / Over 2100 / Organisatie
boog

Krijn van Beek

Krijn van Beek (1963) is sinds de oprichting in 2008 directeur van denktank 2100. Namens deze Stichting is hij tevens als adviseur verbonden aan de RMO.

Hij werkte eerder voor: de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Infodrome, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Hij studeerde wiskunde (RUG) en is gepromoveerd in de economie (UvA). Een uitgebreid cv en publicatielijst zijn op verzoek verkrijgbaar.

Selectie boeken, projecten, e.d.

Nevenfuncties


creativecommons  2100web is een initiatief van Krijn van Beek. Ontwerp en ontwikkeling website door United Knowledge.