Home / Over 2100
boog

2100 stopt

 

Amsterdam, 17 juni 2010

 

LS,

 

Helaas de denktank staakt zijn activiteiten.

 

Ons land lijkt meer dan ooit behoefte te hebben aan een club die buiten de overheid en los van directe belangen aan maatschappelijke agendavorming werkt. Maar het lukt ons niet om hiervoor de benodigde middelen bij elkaar te halen, het aantal leden en het aantal binnengehaalde subsidies is onvoldoende.

 

Dit betekent niet dat er geen belangstelling zou zijn voor wat we doen. Meer leven, strategie voor een samenleving waarin meer mensen langer leven¸ wordt op een aantal plekken enthousiast gebruikt. De ontwerpmethodiek wordt gewaardeerd. Dit biedt allerlei interessante consultancy spin-off, maar geen denktank.

 

Ook is er wel degelijk animo om de denktank financieel te steunen, maar dan alleen door organisaties en niet op persoonlijke titel. Of op onderwerp en niet zo open als we dat hebben gepositioneerd. Als we echter deze weg zouden volgen, groeit 2100 uit tot een lobbyclub en niet tot een denktank.

 

Per saldo betekent dit dat de Denktank bijna volledig afhankelijk blijft van consultancy-activiteiten en dat is een te smalle basis om kwaliteit te kunnen maken. De conclusie na ruim twee jaar praktijkonderzoek is dat het niet lukt om van 2100 de Denktank te maken die ons voor ogen stond.

 

De Stichting 2100 blijft tot nader order bestaan als vehikel voor activiteiten die wellicht in andere vorm tot een denktank kunnen leiden en om lopende activiteiten netjes te kunnen afronden. De website blijft in de lucht als vindplaats voor wat er gemaakt is.

 

Dank aan iedereen die dit avontuur mede heeft mogelijk gemaakt. Dat jullie je naam en denkkracht hieraan wilden verbinden was een eer en een enorme stimulans.

 

Hartelijke groet,

 

 

Krijn van Beek

directeur


boog

Over 2100

2100 is de denktank van de Nederlandse samenleving: 2100 mobliliseert betrokkenen en deskundigen om samen maatschappelijke vraagstukken te agenderen, te analyseren, samen plannen te smeden en te werken aan concrete oplossingen.

Missie 2100

  1. de juiste mensen bij elkaar brengen om nieuwe ideeën en strategie te creëren voor de ontwikkeling van onze samenleving;
  2. de juiste mensen bij elkaar brengen om nieuwe oplossingen te ontwerpen voor weerbarstige maatschappelijke vraagstukken;
  3. ervoor zorgen dat de juiste ideeën, strategie en oplossingen ook op de juiste plekken bekend raken en gebruikt kunnen worden.

2100

2100 is een onafhankelijke denktank. Het doel van 2100 is strategie ontwikkelen voor de Nederlandse samenleving.

creativecommons  2100web is een initiatief van Krijn van Beek. Ontwerp en ontwikkeling website door United Knowledge.