Home / Issuecompetitie

Uitmuntend Onderwijs

Terug naar issuelijst

Hoe krijgen we uitmuntend onderwijs? Onderwijs dat alle kinderen kansen biedt zich maximaal te ontwikkelen? Hoe kunnen we investeren in onderwijs zodat het ook echt beter wordt?

Onder de hausse aan pogingen ons onderwijs te verbeteren liggen tenminste twee diepere vragen die te weinig aandacht krijgen:

1. er is maar beperkte overeenstemming wat kinderen eigenlijk nodig hebben voor een samenleving als de onze - dus over 15, 20 jaar - en daarmee ook over de inhoud van het onderwijsaanbod. Vaardigheden, kennis, weten te vinden, sociabiliteit, netwerk? In een snel complexer wordende wereld is het misschien ook belangrijk jonge mensen voor te bereiden op omgang met nieuwe technologie (nanotechnologie bijvoorbeeld), met transparantie, met netwerkdynamiek. Waar gaat het eigenlijk om? Moeten we hier consensus over bereiken of mag er ook variatie zijn?

2. We willen wel graag investeren in beter onderwijs, maar dat lukt niet. Er is een weerbarstige cultuur van calculerend gedrag: docenten, besturen, toezichthouders, beleidsmakers, ouders, leerlingen en studenten houden elkaar gevangen in die cultuur. Als we die cultuur niet weten te doorbreken, blijft elke geïnvesteerde euro bijna automatisch opgaan aan nieuwe bureaucratie. Hoe krijgen we het zo ver dat extra geïnvesteerde euro's leiden tot beter onderwijs?

Door de monolithische structuur die we het onderwijsveld hebben gegeven, lijken we niet in staat iets anders dan weer nieuwe masterplannen te verzinnen waarvan we intussen weten dat die meestal niet helpen. Kunnen we een paar interventies ontwikkelen die voor wat opwaartse dynamiek in het onderwijs zorgen? Moet dat per se van de overheid komen of kunnen we ook een meer open bestel creëren?

Link naar meer informatie:

Informatie bij dit issue

geplaatst door Door: Webmaster
geplaatst op Geplaatst op 03/06/2009
argumenten voor 0 argumenten
totaal stemmen 0 stemmen

Voeg hierboven als eerste een argument toe.

Issuecompetitie

Dit issue ontbreekt!

Welk issue zou hier volgens u bij moeten staan?

Link naar meer informatie (optioneel):

 

creativecommons  2100web is een initiatief van Krijn van Beek. Ontwerp en ontwikkeling website door United Knowledge.