Home / Issuecompetitie

Technologie en Samenleving

Terug naar issuelijst

Hoe dichten we de groeiende kloof tussen technologische ontwikkelingen en de maatschappelijke vertalingen daarvan?

Er is discussie over embryoselectie, over gen- en nanotechnologie, over alomtegenwoordige informatiesystemen en soms ook over de maatschappelijke dynamiek die hieruit voortkomt.

Maar per saldo wordt de afstand tussen de technologische ontwikkeling en de maatschappelijke discussie daarover almaar groter. De hoeveelheid en verscheidenheid aan technologische ontwikkelingen maakt dat steeds minder mensen echt het naadje van de kous weten van willekeurig welk technologisch vraagstuk. Ook is duidelijk dat de technologische veranderingen waar het over gaat, een enorme impact kunnen hebben op ons samenleven.

Misschien kunnen we niet eenvoudig strategie maken om deze kloof te dichten, maar misschien kunnen we ons wel afvragen hoe we om willen gaan met de kloof tussen technologie en maatschappelijke betekenis.

Link naar meer informatie:

Informatie bij dit issue

geplaatst door Door: Webmaster
geplaatst op Geplaatst op 03/06/2009
argumenten voor 0 argumenten
totaal stemmen 0 stemmen

Voeg hierboven als eerste een argument toe.

Issuecompetitie

Dit issue ontbreekt!

Welk issue zou hier volgens u bij moeten staan?

Link naar meer informatie (optioneel):

 

creativecommons  2100web is een initiatief van Krijn van Beek. Ontwerp en ontwikkeling website door United Knowledge.