Home / Issuecompetitie

Florerende Economie

Terug naar issuelijst

Hoe kunnen we onze economie versterken? De opkomst van China en India betekent nieuwe concurrenten én nieuwe afzetmarkten. Waar zitten eigenlijk onze comparatieve voordelen? En als we die kennen, hebben we dan instrumentarium om die te koesteren of zelfs te versterken? Kunnen we prioriteiten stellen in onze economie?

Kunnen we gunstige randvoorwaarden scheppen voor creative industries? Kunnen we gunstige randvoorwaarden scheppen waardoor nieuw ondernemerschap grotere succeskansen heeft? Kunnen we barrières aanwijzen en drempels slechten? Kortom: kunnen we strategie ontwikkelen voor een florerende economie?

Link naar meer informatie:

Informatie bij dit issue

geplaatst door Door: Webmaster
geplaatst op Geplaatst op 03/06/2009
argumenten voor 0 argumenten
totaal stemmen 0 stemmen

Voeg hierboven als eerste een argument toe.

Issuecompetitie

Dit issue ontbreekt!

Welk issue zou hier volgens u bij moeten staan?

Link naar meer informatie (optioneel):

 

creativecommons  2100web is een initiatief van Krijn van Beek. Ontwerp en ontwikkeling website door United Knowledge.