Home / Issuecompetitie

Democratie voorbij de Hype

Terug naar issuelijst

Kunnen we collectieve processen ontwikkelen die een zekere gezamenlijkheid produceren?

Ons huidige Haagse bestel produceert wantrouwen, wij-zij tegenstellingen, en het gevoel dat collectieve besluitvorming een permanente wilde roller-coasterrit is. Op deze manier is democratie niet een gezamenlijke formule waardoor tegengestelde waardesystemen in vrede naast elkaar kunnen bestaan, maar een splijtzwam in de samenleving.

Zo bezien, is het gevoel dat onze collectieve beslismechanismen niet goed meer voldoen, direct gerelateerd aan een afnemend vertrouwen in maatschappelijke instituties en in elkaar. Sociale cohesie en iets van een gemeenschappelijke identiteit zijn dan zaken die hierdoor in het gedrang komen. Kunnen we een gezamenlijke strategie ontwikkelen om trust te organiseren en wat voor collectieve processen horen daarbij?

Link naar meer informatie:

Informatie bij dit issue

geplaatst door Door: Webmaster
geplaatst op Geplaatst op 03/06/2009
argumenten voor 0 argumenten
totaal stemmen 0 stemmen

Voeg hierboven als eerste een argument toe.

Issuecompetitie

Dit issue ontbreekt!

Welk issue zou hier volgens u bij moeten staan?

Link naar meer informatie (optioneel):

 

creativecommons  2100web is een initiatief van Krijn van Beek. Ontwerp en ontwikkeling website door United Knowledge.