Home / Issuecompetitie

Publieke Sector 2.0

Terug naar issuelijst

Kunnen we betrokkenheid en publiek belang naar elkaar toe organiseren? Op de een of andere manier zijn we er meesters in om instituties te ontwikkelen die persoonlijke betrokkenheid en vertrouwen uitschakelen en vervangen door anonimiteit en wantrouwen. We stapelen toezicht op toezicht en coördinatie op coördinatie en daaronder lijden vakmanschap en persoonlijke verantwoordelijkheid.

We zien de publieke sector in de greep van onwenselijke logica: dat het budget op moet voor het eind van het jaar, dat je carrièrekansen alleen toenemen als je grotere budgetten weet te veroveren, dat in reactie op gebrekkig vakmanschap altijd wordt gekozen voor nieuwe protocollen en nieuwe controles. En we zien dat de publieke sector nog niet klaar is voor de 2.0-revolutie: kwaliteit van de samenleving inzetten om in coproductie resultaten te boeken.....

Kunnen we strategie ontwikkelen om de dominante mechanismen van onze publieke sector te veranderen? Kunnen we randvoorwaarden creëren waardoor goed vakmanschap beloond en gestimuleerd wordt; in onderwijs, politie, zorg? Kunnen we strategie ontwikkelen waardoor meten=weten niet automatisch leidt tot meer vervreemding van de primaire processen?

Link naar meer informatie:

Informatie bij dit issue

geplaatst door Door: Webmaster
geplaatst op Geplaatst op 03/06/2009
argumenten voor 1 argumenten
totaal stemmen 2 stemmen

Dit issue is belangrijk omdat ...

USnow film

Door: Webmaster (29/06/2009)
(2 medestanders
voor dit argument)

Een filmproject - zeer instructief - over web 2.0 en hoe dat overheid en democratie kan veranderen. (met dank aan Gert Koot voor de tip)

Meer informatie

Issuecompetitie

Dit issue ontbreekt!

Welk issue zou hier volgens u bij moeten staan?

Link naar meer informatie (optioneel):

 

creativecommons  2100web is een initiatief van Krijn van Beek. Ontwerp en ontwikkeling website door United Knowledge.