Home / Issuecompetitie

Een Zee van Waarde

Terug naar issuelijst

Onze zeeën worden ernstig bedreigd. En het rare is dat niemand er echt baat bij lijkt te hebben daar iets aan te doen. Kunnen we een strategie bedenken waarmee zeeën als zodanig waarde voor ons gaan krijgen?

Er zijn ruwweg drie bedreigingen voor onze zeeën.

  1. Overbevissing zorgt voor serieuze bedreiging van het hele biotoop in zee en van sommige vissoorten in het bijzonder.
  2. Afval storten we massaal in zee en hoewel de Nederlandse kusten al jarenlang gestaag schoner worden, is de wereldwijde trend nog steeds de andere kant op; volgens sommige metingen drijven er bijvoorbeeld 13.000 stukjes plastic in elke vierkante kilometer zee op aarde.
  3. Verzuring – als gevolg van stijgende CO2 in de lucht – zou wel eens schadelijk kunnen zijn voor beestjes met een kalkhuisje, zo’n beetje alle schelpen…

De zee is één van de laatste ungoverned area’s – een praktisch regelvrije commons. Klassieke wetgeving lijkt hier slecht te passen weinig. Het wordt tijd dat we slims gaan verzinnen om waarde toe te kennen aan de rijkdommen van de zee.

Nederland heeft een rijke traditie, met zijn zeevaarders, vissers, dijkenbouwers, watermanagers en regelgevers. Het zeerecht stoelt nog altijd op het werk van Hugo de Groot. Zouden we van hier uit een initiatief kunnen starten om het tij te keren?

Link naar meer informatie:

Informatie bij dit issue

geplaatst door Door: Webmaster
geplaatst op Geplaatst op 03/06/2009
argumenten voor 0 argumenten
totaal stemmen 0 stemmen

Voeg hierboven als eerste een argument toe.

Issuecompetitie

Dit issue ontbreekt!

Welk issue zou hier volgens u bij moeten staan?

Link naar meer informatie (optioneel):

 

creativecommons  2100web is een initiatief van Krijn van Beek. Ontwerp en ontwikkeling website door United Knowledge.