Home / Issuecompetitie

Issuecompetitie

Voor welke maatschappelijke uitdagingen gaan we strategie ontwikkelen? Welke issues gaat 2100 ter hand nemen? Op deze pagina strijden issues met elkaar om promotie tot strategieproject.

Uw suggesties op de lijst hieronder zijn cruciaal. U kunt bijvoorbeeld:

  • een issue toevoegen
  • argumenten geven voor het belang van een issue
  • voorstellen doen om het anders te bekijken of scherper te formuleren
  • wijzen op onderzoek dat meer licht werpt op de zaak

Het zijn de argumenten die tellen en die de keuze van 2100 projecten bepalen. Vanuit deze lijst promoveren issues op gezette tijden tot project, dan gaan we er strategie voor ontwikkelen.

De basis voor deze issuelijst werd gelegd tijdens drie brainstorms met een kleine 30 deskundigen eind 2008.

Regionale ontwikkeling

Door: Webmaster (16/10/2009)

Op de een of andere manier wijst alle dynamiek naar de randstad. Het buitengebied wordt steeds meer ... ehm buitengebied. Het rare is ook dat goede verbindingen tussen de regio en de randstad dat proces misschien wel versnellen. Een buitengebied als forensenwereld leeft misschien nog wel minder dan een regio zonder forensen.

Bekijk dit issue en argumenten aantal argumenten 0 argumenten aantal stemmen 0 stemmen

Een Zee van Waarde

Door: Webmaster (03/06/2009)

Onze zeeën worden ernstig bedreigd. En het rare is dat niemand er echt baat bij lijkt te hebben daar iets aan te doen. Kunnen we een strategie bedenken waarmee zeeën als zodanig waarde voor ons gaan krijgen?

Bekijk dit issue en argumenten aantal argumenten 0 argumenten aantal stemmen 0 stemmen

Winstgevende Duurzaamheid

Door: Webmaster (03/06/2009)

De opkomst van China en India betekent een enorme uitdaging aan het innovatievermogen van de wereld. Twee miljard erbij van de bestaande generaties auto's, koelkasten, tv's, magnetrons, pc's en vliegvakanties, zou wel eens te veel kunnen worden voor de draagkracht van onze planeet. En geen macht die hen tegenhoudt deze dingen te wensen, integendeel de nieuwe snelle media zorgen voor een versnelde verspreiding van onze consumptie-idealen ...

Bekijk dit issue en argumenten aantal argumenten 0 argumenten aantal stemmen 0 stemmen

Publieke Sector 2.0

Door: Webmaster (03/06/2009)

Kunnen we betrokkenheid en publiek belang naar elkaar toe organiseren? Op de een of andere manier zijn we er meesters in om instituties te ontwikkelen die persoonlijke betrokkenheid en vertrouwen uitschakelen en vervangen door anonimiteit en wantrouwen. We stapelen toezicht op toezicht en coördinatie op coördinatie en daaronder lijden vakmanschap en persoonlijke verantwoordelijkheid.

Bekijk dit issue en argumenten aantal argumenten 1 argumenten aantal stemmen 2 stemmen

Maatschappelijke Ambities

Door: Webmaster (03/06/2009)

Het vooruitgangsdenken dat we vanaf de industriële revolutie hebben omarmd en dat ons veel rijkdom heeft opgeleverd, lijkt op zijn laatste benen te lopen. Er wordt getwijfeld aan de zin van verdere modernisering. Maar waarom inspireert dat eigenlijk niet meer, wat zijn we onderweg kwijt geraakt? Is het bijvoorbeeld omdat te veel dingen instrumenteel zijn geworden en inherente inspiratiebronnen ontbreken?

Bekijk dit issue en argumenten aantal argumenten 0 argumenten aantal stemmen 0 stemmen

Technologie en Samenleving

Door: Webmaster (03/06/2009)

Hoe dichten we de groeiende kloof tussen technologische ontwikkelingen en de maatschappelijke vertalingen daarvan?

Bekijk dit issue en argumenten aantal argumenten 0 argumenten aantal stemmen 0 stemmen

Florerende Economie

Door: Webmaster (03/06/2009)

Hoe kunnen we onze economie versterken? De opkomst van China en India betekent nieuwe concurrenten én nieuwe afzetmarkten. Waar zitten eigenlijk onze comparatieve voordelen? En als we die kennen, hebben we dan instrumentarium om die te koesteren of zelfs te versterken? Kunnen we prioriteiten stellen in onze economie?

Bekijk dit issue en argumenten aantal argumenten 0 argumenten aantal stemmen 0 stemmen

De Aantrekkingskracht van het Radicale

Door: Webmaster (03/06/2009)

In een netwerksamenleving kunnen makkelijk radicale netwerken ontstaan. Bijvoorbeeld van moslimextremisten, maar ook van milieu-activisten, van rechtsextremisten of andere essentialistische groepen. Kunnen we strategieën ontwikkelen om mensen tegen de aantrekkingskracht van gewelddadige bewegingen te wapenen?

Bekijk dit issue en argumenten aantal argumenten 0 argumenten aantal stemmen 0 stemmen

Uitmuntend Onderwijs

Door: Webmaster (03/06/2009)

Hoe krijgen we uitmuntend onderwijs? Onderwijs dat alle kinderen kansen biedt zich maximaal te ontwikkelen? Hoe kunnen we investeren in onderwijs zodat het ook echt beter wordt?

Bekijk dit issue en argumenten aantal argumenten 0 argumenten aantal stemmen 0 stemmen

Vrijheid en Samenhang

Door: Webmaster (03/06/2009)

Kunnen we onze sociale verbanden beter koesteren?

Bekijk dit issue en argumenten aantal argumenten 0 argumenten aantal stemmen 0 stemmen

Open Samenleving

Door: Webmaster (03/06/2009)

Kunnen we een open samenleving zijn? Overal ter wereld ontstaan gated communities en ook in Nederland zien we een zekere tendens van segregatie.

Bekijk dit issue en argumenten aantal argumenten 0 argumenten aantal stemmen 0 stemmen

Ordening in Globalisering

Door: Webmaster (03/06/2009)

Eigen ordening in een globaliserende omgeving. Het institutionele bouwwerk van de eenheidsstaat Nederland zucht en kraakt.

Bekijk dit issue en argumenten aantal argumenten 0 argumenten aantal stemmen 0 stemmen

Democratie voorbij de Hype

Door: Webmaster (03/06/2009)

Kunnen we collectieve processen ontwikkelen die een zekere gezamenlijkheid produceren?

Bekijk dit issue en argumenten aantal argumenten 0 argumenten aantal stemmen 0 stemmen

Zin zonder Groei

Door: Webmaster (03/06/2009)

Hoe kunnen we gelukkig worden zonder groei?

Bekijk dit issue en argumenten aantal argumenten 0 argumenten aantal stemmen 0 stemmen

Steun over Grenzen

Door: Webmaster (03/06/2009)

Kunnen we onze behoefte om de wereld te laten meeprofiteren van onze kennis en rijkdom omzetten in meer resultaat?

Bekijk dit issue en argumenten aantal argumenten 0 argumenten aantal stemmen 0 stemmen

Dit issue ontbreekt!

Welk issue zou hier volgens u bij moeten staan?

Link naar meer informatie (optioneel):

 

Lees de voorwaarden voor het plaatsen van een issue

Issuecompetitie

Dit issue ontbreekt!

Welk issue zou hier volgens u bij moeten staan?

Link naar meer informatie (optioneel):

 

creativecommons  2100web is een initiatief van Krijn van Beek. Ontwerp en ontwikkeling website door United Knowledge.