Home

Bronnen en inspiratie

 • Derde levensfase — Bachelorscriptie van Hanneke Willemsen met de fraaie ondertitel ‘Na het leven om te werken; arbeiden, werken, handelen om te leven’. Zie ook: www.leef-tijd-en-co.nl
  (Stemmen: 0)
 • Old Age as a Never-Ending Adventure — Intensely active older men and women who have the means and see the twilight years as just another stage of exploration are pushing further and harder, tossing aside presumed limitations.
  (Stemmen: 0)
 • Ouderen kunnen rennen — De Duitse Melitta Czerwenka loopt de 10 kilometer in 50 minuten. Zij is 75. Prachtige website met alle denkbare atleitkerecords voor alle leeftijden.
  (Stemmen: 0)
 • De Mythe van het Voltooide Leven — In de traditie van de ethiek zoekt dit boek naar wegwijzers in het niemandsland van de nieuwe ouderdom. Auteur Frits de Lange is hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit te Kampen
  (Stemmen: 0)
 • 50+ carrière — Ondernemen met de talenten van de 2e levensfase in de praktijk
  (Stemmen: 0)
 • Seniorenmarketing — Agewise adviseert, schrijft en denkt over de markt voor senioren en organiseert op 26 nov as een masterclass.
  (Stemmen: 0)
 • Ken Dychtwald Retirement Challenges — Demografische revolutie en dan lekker Amerikaans!
  (Stemmen: 0)
 • We zijn uit alle levensloopmodellen gegroeid — Het Methusalem Complot gaat niet alleen over de onbetaalbaarheid van de vergrijzing maar vooral ook over achterhaalde beelden van ouderdom en achterhaalde instituties die mensen ouder maken dan ze zijn.
  (Stemmen: 0)
 • De vergrijzing leeft — Essays over vergrijzijng, vanuit veel meer dan alleen het economisch perspectief
  (Stemmen: 0)
 • Buiten Spel? — Interviews met werkenden op leeftijd door Rudi Westendorp, prachtige foto's (ook hier op de site) van Jan den Hengst
  (Stemmen: 0)
 • The Coming Generational Storm
  (Stemmen: 0)
 • Praten over vergrijzing — 2100 gastredacteur Martijn van der Steen analyseert hoe de discussie over vergrijzing van beeldvorming aan elkaar hangt.
  (Stemmen: 0)
 • Verzilvering van de vergrijzing — praktisch boek om de talenten van ouderen te herkennen en benutten
  (Stemmen: 0)
 • Van oude mensen.. — de dingen die gaan komen.
  (Stemmen: 0)
 • bewegen op leeftijd
  (Stemmen: 0)
 • Not a human resource: a human being
  (Stemmen: 0)
 • Prijs van gelijkheid — Bas Jacobs bespreekt in dit boek alle denkbare overdrachten en belastingen; veel kunnen veel beter..
  (Stemmen: 0)
 • Midlife resourcing in de praktijk
  (Stemmen: 0)
 • Business Well-Being Network — ... sommigen denken dat well-being en productiviteit iets met elkaar te maken hebben.
  (Stemmen: 0)
 • Finland — Het Finnish Institutie of Occupational Health is wereldwijd toonaangevend kennis- en onderzoeksinstituut over gezondheid en werk.
  (Stemmen: 0)
 • Wonen en zorg — Fijn overzicht van alle trends en initiatieven op het gebied van wonen en zorg voor ouderen.
  (Stemmen: 0)
 • De armoede van het zwitserlevengevoel — Blog en andere publicaties over ouder worden van hoogleraar ethiek Frits de Lange
  (Stemmen: 0)
 • Pensioen slecht voor de gezondheid (2) — Dit is het onderzoek dat aangeeft dat fijn werk de gezondheid bevordert.
  (Stemmen: 0)
 • Pensioen slecht voor de gezondheid? — Lezers van De Telegraaf vinden dit Amerikaanse onderzoek in elk geval grote onzin. Het eigenlijke onderzoek is veel genuanceerder en geen onzin: http://www.apa.org/journals/releases/ocp-14-4-374.pdf De onderzoeksresultaten zeggen vooral: als je lekker werkt dan is dat beter voor je.
  (Stemmen: 0)
 • 2100 discussie op linkedin — Welke oplossing zie jij voor de arbeidsmarkt voor ouderen?
  (Stemmen: 0)
 • Ouderdom komt ook echt met gebreken — Ouderen leven steeds langer maar hebben ook meer en meer te maken met ziekten, beperkingen en depressieve klachten. De ouderdom komt dus echt met gebreken. Dit treft vooral de grote groep minder sociaal bevoorrechte ouderen en degenen zonder partner die een moeilijke oude dag hebben. Ouderen met een hogere opleiding en met een partner, leven echter langer met minder beperkingen. Ze hebben een kortere periode van beperkingen aan het eind van hun leven. Dit concludeert prof. dr. D. Deeg, hoogleraar epidemiologie van de veroudering bij VU medisch centrum op grond van data die zij sinds 1993 verzamelt voor de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA)
  (Stemmen: 0)
 • MacDonals ontdekt meerwaarde oudere werknemer — Oudere werknemers leiden bij Macdonalds tot grotere klanttevredenheid (met dank aan Rifka Weehuizen)
  (Stemmen: 0)
 • Interactief Levensloopbeleid — Boek dat erg helder uitlegt hoe mensen halverwege hun leven andere ambities en talenten (kunnen) gaan ontwikkelen. Auteur Piet Houben is emeritus hoogleraar Toegepaste gerontologie aan de VU en deed mee aan de 2100 ontwerpsessies voor uitdaging grijs.
  (Stemmen: 0)
 • SocioSite on Aging — Fijne set verwijzingen naar alle denkbare (sociologische) bronnen in het ouderenonderzoek. (Dank aan Rifka Weehuizen voor de tip.)
  (Stemmen: 0)
 • 4 mythen ontkracht — De lezing van prof. dr. Deeg. Zie ook 'ouderom komt echt met gebreken'
  (Stemmen: 1)
 • Inevitable surprises, door Peter Schwartz — Enthousiast hoofdstuk over langer leven (met dank aan Richard de Wit).
  (Stemmen: 0)
 • Wet gelijke Behandeling — Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (17 december 2003)
  (Stemmen: 0)
 • Interview Kees Schuyt — Verschenen in het tijdschrijft Geron van december 2008 (met dank aan Henk Bakkerode, Christina Mercken en de uitgever) Interview tien jaar na verschijnen WRR-rapport generatiebewust beleid: http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2530
  (Stemmen: 0)
 • Guru of grey Matter — "aging brain shifts into all-wheel drive"
  (Stemmen: 0)
 • Solidariteit tussen de generaties onder spanning — Lezingen (op video) van minister van SZW Donner, CPB-directeur Teulings e.a. op een conferentie van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Zie ook: http://www.hollmij.nl/publicaties voor alle verslagen van de zogeheten Jan Brouwerconferenties met een keur van betrokkenen en deskundigen aan het woord over de uitdagingen van de vergrijzing.
  (Stemmen: 0)
 • Agewave — Toonaangevende consultancy voor vergrijzingsdenkwerk
  (Stemmen: 0)
 • Mejudice — Lekker veel economendiscussie over vergrijzing
  (Stemmen: 0)
 • Buiten Spel? De kunst van het oud worden — Boek van Rudi Westendorp is vooral fascinerend door de portretten (Jan den Hengst) van een vlieginstructeur (89), huisarts (94), gymjuffrouw (85) en vele anderen...
  (Stemmen: 0)
 • WRR-ouderen voor ouderen — WRR, 1993: we zijn al een tijdje bezig met deze uitdaging.
  (Stemmen: 0)
 • Advies commissie Bakker — Op verzoek van de regering, adviseerde de commissie Bakker de participatie te verhogen. Centrale boodschap: het moet omdat we het anders niet kunnen betalen...
  (Stemmen: 0)
 • Prof. Verbon vindt CPB dun — Prof. Harrie Verbon vindt in de CPB-studie maar weinig empirisch bewijs voor de stelling dat ouderen minder productief zouden zijn dan hun loonkosten.
  (Stemmen: 1)
 • CPB — CPB-studie Rethinking Retirement is een pleidooi voor flexibilisering van de arbeidsmarkt tot 65 jaar en voor schuiven met de pensioenleeftijd naar bijvoorbeeld 67 jaar.
  (Stemmen: 1)
 • Aubry de Grey — Aubry de Grey is een nogal eigenzinnige denker; dit filmpje is een lezing over technologie om (veel) langer te leven. Interessant voor: mensen die ook wel eens echt 'buiten de box' willen kijken.
  (Stemmen: 0)

Heeft u een bron voor 2100?


Terug naar het issue Uitdaging grijs

creativecommons  2100web is een initiatief van Krijn van Beek. Ontwerp en ontwikkeling website door United Knowledge.